icon facebook vo duong vinh xuan icon twitter vo duong vinh xuan icon google vo duong vinh xuan icon youtube vo duong vinh xuan icon blog vo duong vinh xuan icon wordpress vo duong vinh xuan

Tìm hiểu về vĩnh xuân quyền

Nguồn Gốc Vĩnh (Vịnh) Xuân Quyền

vinhxuanvietnam.vn

Tổ sư của môn Vịnh Xuân Kung Fu là cô Nghiêm Vịnh Xuân, vốn người Quảng Đông, Trung Quốc. Khi còn trẻ cô rất thông minh, khỏe mạnh, có tư cách và nhân ái. Cô đã đính hôn với Lương Bác Trù, một nhà buô...

Bài viết của Lục Viễn Khai

vinhxuanvietnam.vn

Khi ra đòn tay hoặc chân nguyên tắc là phải tập đi tập lại nhiều lần cho đến khi thành phản xạ vô điều kiện (tâm ứng thủ) mới thôi. Nghĩa là đến khi nào phát quyền phải trúng đích, tiêu quyền không hụ...

Cuộc đời một võ sư chân quê

vinhxuanvietnam.vn

Vậy thì Vũ Gia Thân Pháp lập phái trên cơ sở nào ? Thực ra Vũ Bá Quý đã tự nghiên cứu ra đường lối võ công riêng, với cơ sở bộ tay của Vĩnh Xuân trong cận chiến, áp dụng Ma sát bộ với thân pháp xoay ...

Hồ Cưu_Võ sĩ thời danh đất Quảng

vinhxuanvietnam.vn

Chỉ trong chớp mắt, Hồ Cưu đã dùng đôi cánh tay “song câu” như móc sắt ôm gọn hai chân đối phương, nhấc bổng lên khỏi sàn đài và ném xuống … Đã hàng mươi lần thấy Hồ Cưu “hốt ngựa” như thế, nhưng lần ...

Thư viện hình ảnh

vinhxuanvietnam.vn
vinhxuanvietnam.vn
vinhxuanvietnam.vn
vinhxuanvietnam.vn