Learn more about our ancient Vinh Xuan 


Câu lạc bộ Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp

Chúng tôi kết nối những người bạn có chung đam mê võ thuật Chúng tôi chia sẻ cùng bạn môt không gian văn hoá mang đậm tinh thần thượng võ, ở đó có một tập thể đoàn kết, chân thành, can trường, dũng cảm. CLB Vĩnh Xuân là nơi chia sẻ, tìm hiểu thông tin của cộng đồng những người yêu thích, đam mê Vĩnh Xuân nói riêng và võ thuật nói chung. Là kênh thông tin giao lưu của các môn sinh Câu lạc bộ Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp – thầy Tạ Đình Khiêm.Câu lạc bộ Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp

Chúng tôi kết nối những người bạn có chung đam mê võ thuật Chúng tôi chia sẻ cùng bạn môt không gian văn hoá mang đậm tinh thần thượng võ, ở đó có một tập thể đoàn kết, chân thành, can trường, dũng cảm. CLB Vĩnh Xuân là nơi chia sẻ, tìm hiểu thông tin của cộng đồng những người yêu thích, đam mê Vĩnh Xuân nói riêng và võ thuật nói chung. Là kênh thông tin giao lưu của các môn sinh Câu lạc bộ Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp – thầy Tạ Đình Khiêm.