HỔ HÌNH – ĐẠI VÕ SƯ NGÔ SĨ QUÝ

Hổ hình là bài quyền mô phỏng các động tác của con Hổ, một trong 5 con linh thú được đề cập trong các bài quyền của Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp. Sau đây là bài Hổ hình do cố Đại võ sư Ngô Sĩ Quý biểu diễn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *