LONG HÌNH – ĐẠI VÕ SƯ NGÔ SĨ QUÝ

Long hình là bài quyền mô phỏng các động tác của con Rồng (long), một trong 5 con linh thú được đề cập trong các bài quyền của Vĩnh Xuân Ngô Gia Hoàng Pháp. Sau đây là bài Long hình được biểu diễn bởi cố Đại võ sư Ngô Sĩ Quý.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *